วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

    บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  เเละมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ชีววิทยา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชิวิต
    ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเรื่ิองนี้จะให้ความรู้กับผู้ที่ศึกษาและเข้ามาชมบล็อกได้มากที่สุด
                                                                                                                                                 ขอบคุณค่ะ